Welcome To IQE! Tel:010-6275-3208
People
The current position:People
Staff

Name

Room

Tel

E-mail

Hong Guo (郭弘) No.2 Science Building, Peking University hongguo@pku.edu.cn
Xiang Peng (彭翔) No.2 Science Building, Peking University xiangpeng@pku.edu.cn
合作/访问学者

Name

Room

Tel

E-mail

Postdoctoral Researchers

Name

Room

Tel

E-mail

秘书

Name

Room

Tel

E-mail

Students

    Doctor Candidate

Name

Room/Lab

Tel

E-mail

Min Huang (黄旼) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University huangmin_888@sina.com
Yuanzhi Zhan (詹远志) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University magicenergywisdom@msn.com
Junyu Xiong (熊俊宇) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University 495107551@qq.com
Wenhao Li (黎文浩) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University liwh@pku.edu.cn
Yucheng Qiao (乔宇澄) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University 00948269@pku.edu.cn
Gan Wang (王干) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University wangganpku@pku.edu.cn
Haidong Wang (王海东) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University 752664169@qq.com
Sheng Li (李胜) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University lseecs@pku.edu.cn
Ziyang Chen (陈子扬) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University 340258642@qq.com
Yucheng Yang (杨雨成) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University yangyucheng@pku.edu.cn
He Wang (王贺) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University whcream@pku.edu.cn
Wei Xiao (肖伟) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University xiao_wei@pku.edu.cn

    Master Candidate

Name

Room/Lab

Tel

E-mail

Qinyang Cao (曹沁阳) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University 15010085472@163.com
Xinmin Mao (毛心旻) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University summermaoxm@gmail.com
Liang Zhang (张良) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University zhang_liang@pku.edu.cn
Yulong Feng (冯雨龙) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University longxing@pku.edu.cn
Pengjin Wang (王鹏锦) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University xyslii@126.com
Yang Liu (刘洋) Room 2846, No.2 Science Building, Peking University 1701213922@pku.edu.cn

    Undergraduate

Name

Room/Lab

Tel

E-mail

Alumni

    Doctor

Name

Date of Graduation

Degree

E-mail

Maozhu Sun (孙茂珠) Doctor sunmz@pku.edu.cn
Jiang Zhou (周江) Doctor zhdeji@163.com
Bingjie Xu (徐兵杰) 2012 Doctor xbjpku@163.com
Jian Yang (杨建) 2012 Doctor jianyang@pku.edu.cn
Bin Luo (罗斌) 2012 Doctor luobin@bupt.edu.cn
Yu Liu (刘钰) 2013 Doctor yliuforyou@163.com
Longfei Yin (尹龙飞) 2014 Doctor longfei21702@163.com
Zhongjie Chen (陈中杰) 2015 Doctor 111chenzhongjie@163.com
Chengjun Wu (吴成君) 2015 Doctor pkucjwu@163.com
Wei Gong (公韦) 2016 Doctor gongwei@pku.edu.cn
Junhui Li (李俊晖) 2017 Doctor lijunhuiphy@pku.edu.cn
Zhengyu Li (李政宇) 2016 Doctor 8wy198148@163.com
Teng Wu (吴腾) 2016 Doctor wuteng@pku.edu.cn
Zaisheng Lin (林再盛) 2018 Doctor gkldyz@126.com

    Master

Name

Date of Graduation

Degree

E-mail

Quanfu Yu (于全福) 2013 Master yuquanfu@pku.edu.cn
Lei Zhong (钟雷) 2014 Master zhonglei51@gmail.com
Chuanfei Liu (刘传飞) 2016 Master 576574185@qq.com
Songjian Li (李松健) 2017 Master lisongjian87@163.com

    Bachelor

Name

Date of Graduation

Degree

E-mail